FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Warunki ogólne

» Dołożyliśmy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić jak najwyższą jakość i wartość informacyjną serwisu. Nie można jednak zagwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu są bezpieczne, ani że nie zawierają błędów. Informacje takie mogą zostać przechwycone, częściowo zmienione, utracone w drodze, zniszczone, niekompletne lub zawierać wirusy komputerowe. W związku z powyższym nie bierzemy odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę będącą następstwem korzystania z serwisu i informacji w nim zawartych. Wyłączamy również jakąkolwiek naszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwie funkcjonujących stron serwisu.

» Dane dotyczące produktów finansowych oraz firm zawarte w niniejszym serwisie zostały zgromadzone z publicznie dostępnych źródeł i według naszej najlepszej wiedzy są rzetelne. Nie gwarantujemy jednakże ich dokładności ani kompletności. Informacje zawarte na stronach serwisu mogą zmienić się w każdej chwili i bez uprzedzenia. Firma Provida nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z użycia tych danych w jakichkolwiek celach przez kogokolwiek.

» Zawartość stron internetowych serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny, a informacje w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

» Dane prezentowane na stronach internetowych Firmy Provida nie mogą być kopiowane, powielane ani zmieniane bez uprzedniej zgody właściciela serwisu.

» Autorskie prawa majątkowe do formy, zawartości i sposobu prezentacji serwisu należą do Provida Sp. z o.o.  Wszelkie próby nieautoryzowanego wykorzystania, streszczania lub adaptowania jego zawartości w jakiejkolwiek formie, jak również wszelkie inne naruszenia praw autorskich będą dochodzone na drodze prawnej. Provida Sp. z o.o. może wyrazić zgodę na cytowanie fragmentów opracowań, analiz i innych zawartości stron serwisu o ile zostanie złożona uprzednio prośba i podane zostanie źródło oraz informacja o prawach autorskich. W powyższych sprawach prosimy o kontakt z centralą firmy w Warszawie

» Jeżeli uważacie Państwo, że niezbędna jest weryfikacja informacji zawartych w serwisie prosimy o kontakt telefoniczny, listowny lub drogą elektroniczną z Provida Sp. z o.o.Poleć naszą stronę swojemu znajomemu, poprzez wpisanie
swojego imienia oraz  jego adresu w poniższych oknach:


   

STREFA WSPÓŁPRACOWNIKA

Dostęp do tej części serwisu jest zabezpieczony przed niepowołanym wejściem.
W celu skorzystania ze strefy współpracownika, prosimy o podanie loginu i hasła.

Login: Hasło:
Copyright © 2005-2009 Provida Polska Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja 10 Minut Marketing